Open huizen

Informatie nodig of gewoon zin in een babbel? Je bent welkom.

Stap eens binnen

De open huizen van Alegria zijn laagdrempelige ontmoetingsplekken in de regio Herentals, Mol en Turnhout voor mensen met kanker en hun naasten. Het zijn plaatsen waar je vrijblijvend terecht kan voor individuele gesprekken, lotgenotencontacten, verwensessies, workshops, infosessies, ontspannende wandeltochten en nog veel meer activiteiten.

Je kan binnenstappen op de momenten dat de huizen open zijn; je hoeft geen afspraak te maken.

De volledige werking van onze open huizen steunt op de inzet van vrijwilligers. Zij volgden allemaal een professionele opleiding en staan klaar om onze gasten op te vangen en te verwelkomen. Het aanbod wordt bepaald door de behoefte van de gast zelf, er wordt vraaggestuurd gewerkt. Het is de bedoeling om de gast gericht terug op weg te helpen zodat hij of zij op termijn weer op zichzelf verder kan.

Je eerste bezoek

Wanneer je voor de eerste keer ergens nieuw binnenkomt, geeft dat altijd een beetje een spannend gevoel. Je weet niet wat je precies kan verwachten, wie je gaat tegenkomen, wat er gaat gebeuren, of je het wel leuk zal vinden, … Dat is volkomen normaal! Je hebt misschien al veel gehoord over ons open huis, maar hoe het nu echt voelt om daar binnen te stappen, weet je nog niet.

Wanneer je binnenkomt in ons open huis word je ontvangen door onze vrijwilligers.

Zij zullen je welkom heten en even met jou in gesprek gaan. Je bespreekt samen met hen wat je precies verwacht van Alegria, wat jou die dag tot een bezoek aan Alegria heeft gebracht, met welke vragen/zorgen/behoeften jij zit, enzoverder. Jij bepaalt als gast zelf waar je het over wil hebben.

Een goeie babbel en eens goed lachen

Lotgenotencontact

Alegria brengt lotgenoten samen voor een goeie babbel of om eens goed te lachen. We organiseren regelmatig koffiemomenten, rond(d)etafelgesprekken en activiteiten waar lotgenotencontact mogelijk wordt gemaakt.

Je kan luisteren naar elkaars verhaal, ervaringen delen en elkaar ondersteunen met tips en tricks. Praten met iemand die zelf ook het ziekteproces heeft meegemaakt, kan voor veel bezoekers goed doen en geruststellen.

Informatie en tips, ruimer dan de ziekenhuiscontext

Infotheek

Vaak zien we dat patiënten niet weten waar ze terecht kunnen wanneer ze moeilijkheden ervaren. Ze krijgen contactgegevens van hulpverleners binnen de ziekenhuiscontext, maar over de ondersteuning die daarbuiten wordt aangeboden, is vaak weinig bekend.

Ook praktische hulp en info over de behandelingen, de neveneffecten, de nazorg, … worden vaak gemist bij (ex-)patiënten. Bij Alegria kan je terecht voor deze praktische informatie. Zo kunnen wij je meer info geven over pruiken, sjaaltjes, aangepaste lingerie, …

Bovendien bieden we een aantal infobrochures aan die meer uitleg geven over de verschillende types kanker en de verschillende soorten behandelingen. Deze zijn gratis mee te nemen en geven eerlijke en wetenschappelijk verantwoorde informatie over de verschillende onderwerpen.

Tot slot hebben wij een huisbibliotheek waar je gratis een boek kan uitlenen dat je interessant lijkt.

Kom gerust een keer langs en we zullen samen met jou zoeken naar de informatie die jij nodig hebt!

Waar vind je ons?

Nonnenstraat 12, 2200 HERENTALS
Herentals

Donderdag 10.00u-13.00u

+32 475 36 47 90 (tijdens openingsuren)

Gasthuisstraat 14, 2400 MOL
Mol

Maandag 9.30u-13.00u
Donderdag 9.30u-16.00u

+32 474 12 29 18 (tijdens openingsuren)

Stationstraat 60-62, 2300 TURNHOUT
Turnhout

Dinsdag 9.30u-12.30u
Donderdag 13.00u-16.30u
Vrijdag 9.30u-12.30u

014 88 81 11 (tijdens openingsuren)