Doe een gift.

Steun Alegria.

Bedrag

Wist je dat een gift boven de 40 euro voor 45% fiscaal aftrekbaar is. Een gift van € kost je dus slechts €

Wist je dat een gift boven de 40 euro voor 45% fiscaal aftrekbaar is. Een gift van € 40 kost je dus slechts € 22

Gegevens

Alegria vzw heeft deze gegevens nodig voor de administratieve afhandeling van jouw gift of om je een eventueel fiscaal attest te bezorgen. We dragen goed zorg voor je gegevens. Meer info vind je in ons privacybeleid.

Gelieve je officiële naam te gebruiken

We sturen je een bevestiging van jouw gift.

We gebruiken jouw telefoonnummer enkel indien we extra vragen hebben met betrekking tot uw gift.

Je geboortedatum wordt gebruikt om je fiscaal attest te koppelen via Tax On Web.

Bankrekening

Voor de maandelijkse domiciliëring hebben we je bankrekeningnummer nodig. Je kan de domiciliëring op elk moment stoppen door een mail te sturen naar coordinator@alegriavzw.be. Bedragen die toch nog gedomicilieerd zouden worden na de aanvraag tot stopzetting worden onmiddellijk terugbetaald.

Tot slot

Bedankt om samen met Alegria een verschil te maken.

Steunen met een gift

Alegria vzw is een niet-gesubsidieerd initiatief. Elke steun, hoe klein ook, maakt dus een enorm verschil. Wij gebruiken jullie financiële steun om onze activiteiten te bekostigen en zo te helpen om mensen met kanker terug in hun kracht te zetten.

Wist je dat giften boven de 40 euro voor 45% fiscaal aftrekbaar zijn? Een gift van 40 euro kost je in feite dus maar 22 euro. Sinds 1 januari 2022 is Alegria vzw door de overheid erkend om fiscale attesten te mogen uitreiken voor alle giften van 40 euro of meer in een bepaald kalenderjaar. Je ontvangt je fiscale attest per post in de loop van de maand maart volgend op het jaar van je gift. 

Je mag ook gewoon storten via overschrijving op het rekeningnummer van Alegria : BE55 0019 1971 2044. Belangrijk is om op je overschrijving bij mededeling “gift" in te vullen.

Steunen via een actie

Je kan ons ook steunen door een storting te laten doen ter gelegenheid van een geboorte, een verjaardag, een huwelijk, … . Belangrijk echter is dat aan de genodigden wordt gevraagd om rechtstreeks te storten op de bankrekening van Alegria vzw. Wanneer je de giften laat toekomen op je persoonlijke rekening en ze nadien doorstort aan Alegria vzw, kan er geen fiscaal attest worden uitgereikt. De schenking gebeurt dan immers niet enkel uit eigen naam. Opbrengsten van acties geven evenmin recht op een fiscaal attest.

Nalaten aan Alegria vzw (Legaten)

Een legaat is een bepaling in jouw testament waarmee je een bedrag nalaat aan Alegria vzw. Je bepaalt zelf welk deel van jouw erfenis je aan Alegria vzw wenst na te laten.

Gaat uw vermogen door een legaat aan Alegria vzw niet naar de fiscus? Neen, vanaf 1 juli 2021 betalen erkende vzw’s 0% belasting op wat je nalaat. Zo kunnen we met uw steun nog meer voor onze gasten en hun naasten betekenen. Met deze nieuwe regeling is ook het duolegaat hervormd en fiscaal niet meer interessant. Heb je nog een duolegaat opgenomen in je testament, laat dit dan tijdig nakijken en aanpassen. Je kan jouw legaat ook steeds herroepen of aanpassen. Alleen het testament dat nog bestaat en niet herroepen is op het moment dat de schenker overlijdt, is geldig. 

Wij waken erover dat jouw legaat ten goede komt aan de werking van ALEGRIA.

Vraag hierover raad aan je notaris.