Missie

Bespreekbaarheid en veerkracht, doorheen heel het proces.

Alegria wil kanker en de impact ervan meer bespreekbaar maken. We trachten de veerkracht en de levenskwaliteit van de doelgroep te versterken. Dit kan tijdens het volledige ziekteproces: vanaf de diagnose, tijdens de behandeling, na de behandeling, soms zelfs pas jaren later.

Oriënteren

We sluiten aan bij de noden en behoeften van de gast. We zoeken samen met de gast naar de juiste zorg, een zorg op maat.

Informeren

We geven onze gasten en hun naasten gerichte informatie over de ziekte, maar ook over andere zaken, al dan niet kankergerelateerd, die erbij komen kijken.

Ontmoeten

We bieden de mogelijkheid om ‘te ontmoeten’. Voor vele gasten en hun naasten is dit een belangrijk onderdeel van hun heroriënterings- en herintegratieproces.

Alegria staat voor een ontmoetingsplek, waar deze plek zich ook bevindt (het wandelpad, het zwembad, het open huis, ...). We werken als het ware ‘on the road’, wat zorgt voor meer flexibiliteit en een betere bereikbaarheid voor onze gasten.

We werken nauw samen in een netwerk van relevante stakeholders, zoals ziekenhuizen, lotgenotengroepen, zorgactoren, sociale organisaties, plaatselijke overheden, ...

Daarnaast leveren we ook bijzondere inspanningen voor kwetsbare groepen (allochtonen, alleenstaanden, ...). Alegria staat voor een warm en vast ankerpunt voor iedereen.

Alegria wil haar missie en visie realiseren samen met goed opgeleide vrijwilligers die omkaderd worden door een coördinator die de professionaliteit ondersteunt en bewaakt.

Waar komt de naam Alegria vandaan?

Wanneer je ‘Alegria’ zou vertalen vanuit het Spaans dan betekent dit vreugde en blijdschap. We hebben de naam Alegria dan ook niet zomaar gekozen. Tijdens de ontmoetingsmomenten wordt er niet altijd over kanker gepraat. Soms vloeit er een traan, maar er wordt ook veel gelachen.

Net zoals in de show ‘Alegria’ van Cirque du Soleil willen wij een vangnet zijn voor de mensen die even de vaste grond onder zich kwijt zijn. In dit geval niet voor de acrobaten, maar wel voor de personen met kanker en hun naasten.