Wie is wie?

Een enthousiast team van Alegria vrijwilligers

Vrijwilligers dragen op verschillende manieren hun steentje bij: als zorgvrijwilliger, ondersteuner, … ieders engagement is welkom. 

We zorgen ervoor dat je via de professionele begeleiding van en coaching door Kom op tegen Kanker kan groeien als vrijwilliger.

Wees welkom in ons gepassioneerd team!

handen accent

Dagelijkse werking

Anne Sas
Algemene coördinatie 

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is samengesteld uit een groep mensen die elk vanuit hun achtergrond en expertise bijdragen tot het goed functioneren van de organisatie.

Leden

Jan Robrechts 
voorzitter

Toon Desmet
Secretaris

Rudi Cuinen
Penningmeester

Greet Croenen

Vifke Daamen

Marc Martens

Jean Meyskens 

Raf Peeters

Griet Smaers 

Martine Vyncke