Wie is wie?

Een enthousiast team van Alegria vrijwilligers

Vrijwilligers dragen op verschillende manieren hun steentje bij: als zorgvrijwilliger, ondersteuner, … ieders engagement is welkom. 

We zorgen ervoor dat je via de professionele begeleiding van en coaching door Kom op tegen Kanker kan groeien als vrijwilliger.

Wees welkom in ons gepassioneerd team!

handen accent

Dagelijkse werking

Anne Sas
Algemene coördinatie 

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is samengesteld uit een groep mensen die elk vanuit hun achtergrond en expertise bijdragen tot het goed functioneren van de organisatie.

De leden van het bestuursorgaan zijn :

Jan Robrechts
Voorzitter

Hilde Dockx
Ondervoorzitter

Toon Desmet
Secretaris

Rudi Cuinen
Penningmeester

Hade De Samblanx

Vifke Daamen

Marc Martens

Griet Smaers

Raf Peeters

Greet Croenen

Jean Meyskens

Martine Vyncke