Wie is wie?

Een enthousiast team van Alegria vrijwilligers

Vrijwilligers dragen op verschillende manieren hun steentje bij: als zorgvrijwilliger, ondersteuner, … ieders engagement is welkom. 

We zorgen ervoor dat je via de professionele begeleiding van en coaching door Kom op tegen Kanker kan groeien als vrijwilliger.

Wees welkom in ons gepassioneerd team!

handen accent

Dagelijkse werking

Anne Sas
Algemene coördinatie 

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is samengesteld uit een groep mensen die elk vanuit hun achtergrond en expertise bijdragen tot het goed functioneren van de organisatie.

Leden

Jan Robrechts 
voorzitter

  Hilde Dockx
  Ondervoorzitter

  Toon Desmet
  Secretaris

  Rudi Cuinen
  Penningmeester

  Greet Croenen

  Vifke Daamen

  Marc Martens

  Jean Meyskens 

  Raf Peeters

  Griet Smaers 

  Martine Vyncke