Studiedag "Kanker... verder met je leven"

Wij nodigen u graag uit op zaterdag 23 maart 2024 in Kasterlee.

Programma

Moderator Paul Ooms

09.30u.Onthaal
10.00u.Missie en visie Alegria - Jan Robrechts - Voorzitter Alegria
10.10u.Storytelling - Leen vertelt...
10.20u.Getuigenis
Liesbeth Van Impe - Ervaringsdeskundige, Hoofdredacteur van Het Nieuwsblad/De Gentenaar
11.00u. Muzikaal intermezzo - Folkzien
11.10u.Oncologische zorg vandaag: samenwerken aan de uitdagingen van morgen
Lieve Vanderlinden - Directeur psychosocialewerking bij Kom op tegen Kanker
11.40u.Visie van de federale overheid (video- interview)
Frank Vandenbroucke - Minister van SocialeZaken en Volksgezondheid
11.55u.Muzikaal intermezzo - Folkzien
12.05u.Gesprekspanel over nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn
Roy Remmen - Huisarts, hoogleraar huisartsgeneeskunde Universiteit Antwerpen en voorzitter van de Academie Voor De Eerste Lijn
Thomas Wuyts - Bewegingsdeskundige, coördinator OncoFITT-programma
Liesbeth Van Impe - Ervaringsdeskundige
Ann Verbraeken - Maatschappelijk werker CM
Tinneke De Coster - Medewerker Samana
12.55u.Slot- en dankwoord - Anne Sas - Coördinator Alegria
13.00u. Broodjeslunch
14.30u.EindePraktische informatie

Gratis toegang, verplicht inschrijven voor dinsdag  19 maart 2024

Let op: het aantal inschrijvingen is beperkt.

Voor meer informatie, kan u terecht bij coördinator Anne Sas 
(0483 617520 of coordinator@alegriavzw.be)

Download de flyer

Locatie

OC Kasterlee

Binnenpad 2
2460 KASTERLEE

Parkeren kan op de ondergrondse parking aan het gebouw zelf!

Een vrije bijdrage is heel welkom. 


Wij gebruiken uw financiële steun om onze activiteiten te faciliteren en zo te helpen om mensen met kanker terug in hun kracht te zetten.

Uw overschrijving wordt zeer erkentelijk ontvangen op het rekeningnummer van Alegria vzw BE55 0019 1971 2044 of via onze steunpagina: Doe een gift

Gelieve als mededeling ‘gift’ te vermelden. U ontvangt een fiscaal attest voor alle giften vanaf €40,00.


Voor artsen

Accreditatie voor artsen wordt aangevraagd.