Steun ALEGRIA

ALEGRIA heeft sinds de opening in oktober 2011 een hele evolutie doorgemaakt. Het huis is goed op de kaart gezet, het bezoek flink gestegen en de naamsbekendheid vergroot.


Om het voortbestaan van het huis voor de langere termijn zeker te stellen en de activiteiten die we aanbieden te kunnen blijven doen, ontwikkelen en uitbreiden hebben we structurele financiële ondersteuning nodig. ALEGRIA krijgt namelijk geen structurele subsidies van de overheid en organisaties. Wij zijn dus geheel afhankelijk van donaties, giften en gelden uit sponsoring en fondsenwervingsactiviteiten.

Daarom zoeken we bedrijven, instellingen en particulieren die ALEGRIA structureel willen ondersteunen. We bespreken graag de mogelijkheden met geïnteresseerden.

 

Wilt u bijdragen aan de continuïteit van het huis?
Neem dan contact op via telefoon op het nummer 014 888 111 of via mail : info@alegriavzw.be

Alegria – open huis voor mensen met kanker en hun omgeving Follow us RSS